Tilpassing av bruddheller

Bruddheller-kulehammer-1_Tilpassing-bruddheller

Bruddheller-kulehammer-2_Tilpassing-bruddheller

Meisel-og-riper-dypetset
VIKTIG MED GODT UTSTYR!
Se steinverktøy for priser.

Den enkelte bruddhellen m. tilpasses før legging, slik at den neste hellen lett kan til-passes ved siden av. Når du tilpasser bruddhellene er det lurt . merke det som skal hamres bort. Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner på med kritt. Kulehammer er et utmerket verktøy å bruke ved tilpasning. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Dette må du gjøre gradvis over hele den delen som skal hamres bort. Slå av små biter i gangen. Vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

Se også video fra Altaskifer om tilpasning og legging av bruddskifer