Krafse

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Krafse ?

    Krafse passer til alt fra planeringsarbeider og graving, til fylling av grøfter og beplantning.

    Krafsen er også godt egnet til opparbeiding av skråninger og bed.