Vanlig fugesand

FÅ TILBUD TILSENDT PÅ Vanlig fugesand ?

    VANLIG FUGESAND

    Fugesand brukes for å oppnå et godt og stabilt dekke under for eksempel belegningsstein, brostein og heller.

    Pris pr 25 kg sekk