Hugging av Oppdalsskifer

Gulvflis-1_Hugging-av-oppdalsskifer

Gulvflis-2_Hugging-av-oppdalsskifer

Gulvflis-3_Hugging-av-oppdalsskifer

Steg for steg

Rip opp et spor med en riper på oversiden av skiferen. Det må ripes gjentatte ganger til du får et tydelig spor i hellen. En rettskie er et godt hjelpemiddel å ripe etter. Etterpå snues skiferhellen og det ripes et spor på undersiden tilsvarende sporet på oversiden, men dette trenger ikke å være så dypt. Legg så en gjenstand under den ene enden av hellen slik at sporet på hellen kommer opp fra underlaget, eller la skiferen ligge i sand. Det er da viktig at det dypeste sporet ligger ned. Start deretter å hugge etter det opprissede sporet. Til dette brukes det settmeisel og hammer. Hugg forsiktig gjentatte ganger langs hele sporet til hellen brekker. Vi har det korrekte verktøyet for jobben.