LØSMASSER

 

Hella Betong selger løsmasser som grus,  singel, sand, pyntestein og elvestein  i Bigbags, i sekker og i løsvekt.

Under kan du bestille BigBags: